تبلیغات
electrical engineering - مسایل مدار های الکتریکی برای آشنایی با سوالات ارشد

با سلام.
مسایلی از مدار های الکتریکی در این مطلب مطرح گشته که حل آنان موجب روان تر شدن پاسخگویی به مسایل مدار میگردد. امیدوارم که استفاده کنید.

دانلود سوالات:

http://up.iranblog.ir/3/1258857544.pdf

دانلود پاسخ تشریحی:


قسمت اول

http://up.iranblog.ir/3/1258926737.pdf


قسمت دوم
http://up.iranblog.ir/3/1258904657.pdf


قسمت سوم

http://up.iranblog.ir/3/1258915183.pdf