این معما را بیل گیتس در سال ۲۰۰۲ طراحی کرد تا از بین ۱۰۰ مهندس یکی را برای شرکتش انتخاب کند

دو اتاق در مجاورت هم قرار دارند. هر کدام یک در دارند ولی هیچکدام پنجره ندارند. درهایشان که بسته باشد درون اتاقها کاملا تاریک است. در یک اتاق سه چراغ برق به توانهای ۱۰۰، ۱۱۰ و ۱۲۰ وات و در اتاق دیگر سه کلید برق مثل هم وجود دارد. ما نمیدانیم کدام کلید کدام چراغ را روشن میکند( مثلا نمیدانیم آیا کلید وسطی مربوط است به چراغ وسطی یا به چراغهای دیگر اما بطور قطع میدانیم که هر کدام از کلید ها یکی از چراغها را روشن میکند. همچنین ترتیب چراغها را هم نمیدانیم ). شما معلوم کنید که هر کلید مربوط به کدام چراغ است. برای اینکار و در شروع، شما باید در اتاق کلیدها باشید و کار را از آنجا شروع کنید. شما میتوانید هر چند مرتبه که بخواهید کلیدها را روشن و خاموش کنید. اما شما تنها هستید و نمیتوانید از کسی کمک بگیرید و هیچگونه وسیله ای هم خواه برقی خواه غیر برقی بهمراه ندارید و مهمتر از همه اینکه شما حق ندارید بیش از یکبار وارد اتاق چراغها شوید و وقتیکه وارد شدید و بیرون آمدید، دیگر نمیتوانید مجددا وارد آن اتاق بشوید

حال بفرمایید که هر کلید کدام چراغ را روشن می کند؟

توجه داشته باشید که اگر هم نتوانستید این معما را حل کنید ،  از خودتان نا امید نشوید . هر چه باشد این سوال برای انتخاب یک نفر از بین عده زیادی مهندس باهوش  طرح شده و خیلی از آنها هم نتوانستند آن را حل کنند .  اما وقتی این مسئله را حل کردید و یا پاسخ آن را  به هر نحو فهمیدید  چیزهای زیادی خواهید آموخت . که ارزش آموختن را دارد .

 

دوستان برای دیدن جواب (من که میدونم همه تون حلش کردین) به ادامه مطلب مراجعه کنین.