تبلیغات
electrical engineering - مجموعه سوالات امار و احتمالات دانشگاه صنعتی شریف به همراه حل مسایل

مجموعه سوالات مذکور هم شامل سوالات میانترمه و هم پایان ترم

امیدوارم که برای دانشجویان مثمر ثمر واقع بشه

برای دریافت آن به ادامه مطلب مراجعه کنید